Belangrijke Informatie

Dolfijn organiseert begeleide reizen voor mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke handicap. Wat houdt dat voor de reizen in?


Begeleiding Rolstoel en rollator Eenpersoonskamers
Reissom Opstapsystemen en wisselpunten Diëten
Integratie Bungalow- en appartementreizen PGB
Aanmelding Kamers, hutten, tenten Privacy bij Dolfijn


 

 

 

 


Begeleiding
De begeleiding op onze reizen is 1 begeleider per 4-6 reizigers. De begeleiders zijn vrijwilligers vanaf 20 jaar, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en vanuit allerlei beroepsgroepen. Zij worden door Dolfijn geselecteerd, geïnformeerd, geïnstrueerd en getraind. Ze ontvangen geen salaris, maar hun reis- en verblijfkosten worden betaald. Deze kosten zijn in de reissom verrekend. Onze vrijwilligers zijn begeleiders, geen verzorgers. Zij bieden geen lichamelijke verzorging, buiten het verlenen van zgn. hand- en spandiensten (bijv. veters strikken, helpen met knopen of ritsen, toezien op lichamelijke verzorging). Wassen, aankleden e.d. behoren niet tot de taken van onze reisbegeleiders. Ook het verlenen van loophulp (duwen van rolstoel, arm geven) is op de reizen zeer beperkt of niet mogelijk. Dit geeft aan wat een reiziger zelf moet kunnen om een reis bij Dolfijn te kunnen boeken. Reizigers moeten minimaal redelijk mobiel en behoorlijk zelfredzaam zijn.

 


Reissom
In de reisgids staat precies beschreven wat er bij de reissom is inbegrepen. Standaard bij de reissom inbegrepen zijn de kosten voor: reisbegeleiding, genoemd vervoer, alle genoemde maaltijden, belastingen, ev. bijdrage calamiteitenfonds en een verplichte reisverzekering.


Integratie
De reizen van Dolfijn worden zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het integratieprincipe. Dat houdt in dat onze groepen daar waar mogelijk reizen en/of verblijven samen met andere toeristen. Bij enkele reizen heeft de groep het vervoer en de accommodatie alleen. Voor reizen die geheel geïntegreerd zijn, moeten reizigers zonder moeite in een groep met niet-Dolfijnreizigers kunnen functioneren. Bij alle reizen geldt dat Dolfijn streeft naar een prettige reis voor iedereen, zowel voor de Dolfijngroep als voor andere toeristen en anderen.


Aanmelding
Via het aanmeldingsformulier kunnen reizigers zich aanmelden. Op basis van de door Dolfijn ontvangen informatie (via het aanmeldingsformulier met ev. bijlagen, telefonische toelichting enz) wordt bepaald of een reiziger geboekt kan worden op de reis van zijn/haar keuze. Het is dan ook van groot belang dat alle door Dolfijn ontvangen informatie volledig en correct is. Onjuiste informatie kan leiden tot teleurstellingen en zelfs tot het afbreken van de reis (zie alg. voorw.). Het aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door de reiziger. Tevens moet het aanmeldingsformulier ondertekend worden door de wettig vertegenwoordiger (dit kan ook de reiziger zelf zijn). Voordat een reis geboekt wordt, moet er eventueel toestemming van de bewindvoerder gevraagd worden.
 


Rolstoel en rollator
Op sommige bungalowreizen in Nederland is het meenemen en gebruik van een rolstoel of rollator mogelijk. De rolstoelgebruiker moet in elk geval al eerder een reis bij Dolfijn gedaan hebben, binnenshuis zelfstandig mobiel zijn en niet rolstoelafhankelijk. Op alle andere reizen is het gebruik van een rolstoel niet mogelijk. Op de busexcursiereizen met alleen Dolfijnreizigers en begeleiders is het gebruik van een rollator zeer beperkt mogelijk. De accommodaties zijn nooit aangepast aan mobiliteits- of lichamelijke beperkingen. Per reis wordt bekeken of er andere loophulp mogelijk is, hierbij valt te denken aan een arm geven bij bijv. slechtziendheid, slecht evenwicht of onzekerheid. Wij hanteren deze criteria i.v.m. de verdeling van de begeleiding en om teleurstellingen te voorkomen.
 


Opstapsystemen en wisselpunten
Als u een reis boekt met een opstapsysteem is het van belang om te weten dat er vanaf de opstapplaats tot het wisselpunt geen Dolfijnbegeleiding aanwezig is. Reizigers zien de begeleiding pas op het wisselpunt. De reisbegeleiding maakt ook gebruik van het opstapsysteem. Ook op de terugreis moeten reizigers zelfstandig met de uitstapbus van het wisselpunt naar hun uitstapplaats kunnen reizen. Ook in de bus die u naar de uitstapplaats rijdt, is geen Dolfijnbegeleiding aanwezig. Reizigers nemen op het wisselpunt afscheid van de reisbegeleiding en groepsgenoten. Dolfijn kan dan ook geen verantwoording dragen voor de route van uw opstapplaats naar het wisselpunt (heenreis) en van het wisselpunt naar het uitstappunt (terugreis). Het is mogelijk om op eigen gelegenheid naar het wisselpunt te komen. Meer informatie over opstapplaatsen leest u achter in deze gids. Voordat reizigers zich aanmelden voor een reis met een opstapsysteem moet goed worden ingeschat of reizigers aan het begin en einde van de reis zelfstandig gebruik kunnen maken van de busroutes. Voor sommige opstapplaatsen rekent de touroperator een toeslag.
 


Bungalow- en appartementreizen
Bij bungalowreizen kan het voorkomen dat er in een van de bungalows ’s nachts geen begeleiding aanwezig is. Bij appartementreizen heeft de reisbegeleiding vaak een of meer eigen appartementen, al dan niet gedeeld met reizigers. Als er ’s nachts in een bungalow geen begeleiding is, dan komt de begeleiding wel voor het ontbijt naar de bungalow toe (tenzij anders wordt afgesproken). Begeleiding houdt met het indelen van de bungalows rekening met de zelfstandigheid van reizigers.
 


Kamers, hutten, tenten
Bij de reis leest u wat voor soort accommodatie wij aanbieden. Hoewel wij bij de boeking aan de hotels e.d. onze voorkeur doorgeven voor gescheiden bedden en kamers dichtbij elkaar, kan het voorkomen dat er op een of meer kamers een tweepersoonsbed staat, of dat de kamers verspreid zijn over het hotel. De begeleiding zal proberen dit ter plaatse te wisselen. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
 


Eenpersoonskamers
Het alleengebruik van een kamer is niet mogelijk op bungalow-, appartement-, boot- en kampeerreizen. Bij het verblijf in een hotel of pension kan een eenpersoonskamer worden aangevraagd. Eenpersoonskamers zijn niet altijd aanwezig of beschikbaar. Voor een eenpersoonskamer wordt meestal door de touroperator of hotelier een toeslag gevraagd. Deze wordt verhoogd met administratiekosten van € 10,00. De toeslagen variëren van gratis (u betaalt dan alleen de administratiekosten) tot honderden euro’s! Op- of bij het aanmeldingsformulier kunt u aangeven dat u een eenpersoonskamer wilt. Geeft u ook op het formulier aan of uw eenpersoonskamer een voorkeur (preferentie) of voorwaarde (essentie) is. Als bij een essentie op enig moment blijkt dat de eenpersoonskamer niet te regelen is, dan vervalt uw boeking. U ontvangt dan de eventueel betaalde bedragen voor de reis terug, tenzij u alsnog besluit de kamer te delen met een andere reiziger.
 


Diëten
Sommige diëten kunnen moeilijk te regelen zijn. Als u een bepaald dieet heeft dan moet u dat op uw aanmeldingsformulier aangeven. Als u een dieetlijst of andere informatie over uw dieet heeft dan moet u een kopie meesturen. Wij geven uw dieet zo nodig door aan de touroperator of accommodatieverstrekker. Als deze het dieet niet kan garanderen nemen wij contact met u op. Bij maaltijden onderweg en rondreizen kunnen wij diëten niet garanderen. Eventuele extra kosten voor een dieet betaalt u meestal ter plaatse. Controle op diëten i.v.m. het Prader Willie syndroom kan niet worden gegarandeerd. Voor reizen naar bijv. Turkije is het regelen van (de meeste) diëten lastig. naar vorige pagina naar beginpagina contact gegevens gids aanvragen stuur een email naar boven
 


PGB
Vanaf 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen in het PGB ingevoerd. De grootste verandering zit in het feit dat u het PGB niet meer zelf beheert, maar dat het budget beheerd wordt door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Zij betalen ingediende facturen van zorgverleners direct aan de zorgverleners uit. Dit heet trekkingsrecht. Meer informatie en advies kunt u krijgen via Per Saldo, de vereniging van PGB-houders: www.pgb.nl.
De PGB is tevens deels overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt een PGB ontvangen via de gemeente of via het zorgkantoor. Voor beiden moet een nieuwe zorgovereenkomst met Dolfijn afgesloten worden.
Hier vindt u een deels ingevulde zorgovereenkomst en wijzigingsformulier uurtarief.
Ontvangt u PGB via een zorgkantoor, dan is ook het invullen en meesturen van een zorgbeschrijving verplicht. Ook hiervan vindt u een deels ingevuld voorbeeld.
Een volledig ingevulde zorgovereenkomst (zo nodig met de zorgbeschrijving) stuurt u naar Dolfijn Vakanties, Postbus 242, 2290 AE Wateringen. Wij onderteken de papieren, maken een kopie voor onze eigen administratie en sturen de formulieren terug naar u. U kunt deze dan opsturen naar: SVB Servicecentrum PGB, Postbus 8195, 3503 RD Utrecht. Wij adviseren u om voor uzelf een kopie te maken en te bewaren.

In de reissom van Dolfijn is altijd een deel ‘begeleiderskosten’ inbegrepen. Deze kosten kunnen doorgaans geheel of deels via het PGB bekostigd worden. Dolfijn hanteert de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de reisbegeleiding. Gemeenten en zorgkantoren voeren de controle uit op de hoogte van de kosten binnen de PGB en de afspraken gemaakt in de zorgovereenkomst.
U ontvangt van ons altijd in eerste instantie een factuur zonder specificatie. De specificatie kunt u bij ons opvragen.
U dient altijd het volledig gefactureerde bedrag aan Dolfijn te voldoen.
Als Dolfijn na afloop van de reis een PGB bedrag op uw naam ontvangt, maken wij dat direct over op uw rekeningnummer. Volgens de laatste gegevens keert de SVB pas na het verlenen van de zorg (dus na de vakantie) bedragen uit.

Wij willen benadrukken dat Dolfijn niet aansprakelijk is voor het niet uitkeren van bedragen door de SVB of het niet goedkeuren van zorgovereenkomsten. Helaas is de overgang naar de nieuwe regeling bijzonder gecompliceerd en is er nog veel onduidelijkheid over de precieze gevolgen voor de praktijk.
 

Privacy bij Dolfijn
Als u zich voor een reis of dagtocht aanmeldt bij Dolfijn, vragen wij een aantal gegevens van u. Wij slaan deze gegevens op in ons geautomatiseerd systeem. Uw gegevens worden hier beveiligd bewaard en alleen gebruikt voor reis-doeleinden. Dat houdt in dat alleen noodzakelijke gegevens gedeeld worden met bijv:
- onze reisbegeleiders
- touroperators
- accommodatieverstrekkers
- verzekering
Papieren en online ingevulde aanmeldingsformulieren worden ongeveer 1 jaar na het einde van het jaar waarin de reis waarop het formulier slaat, vernietigd. Als u dus in augustus 2018 een reis gedaan heeft, wordt uw aanmeldingsformulier eind 2019 of begin 2020 vernietigd/gedeleted. Uw gegevens die opgeslagen zijn in onze reisadministratie blijven daar staan totdat u geen reizen meer met ons doet of u zelf verzoekt om verwijdering.
Om te voorkomen dat uw gegevens ongewenst in ons systeem blijven staan, voeren wij elk jaar een opschoonactie uit. U ontvangt van ons een kaart of email als u 6 jaar of langer geleden voor het laatst een reis gedaan heeft of langer dan 4 jaar geleden een reisgids heeft aangevraagd, maar nooit een reis geboekt heeft. U kunt op deze melding reageren en in ons bestand opgenomen blijven staan. Bij geen reactie, zullen wij uw gegevens opschonen (zie onder) als u ooit een reis bij ons gedaan heeft of verwijderen als u een reisgids aangevraagd heeft.
De voor ons noodzakelijke gegevens blijven i.v.m. statistieken na opschoning in onze reisadministratie staan. Dit zijn: uw roepnaam, uw achternaam, uw geboortedatum, uw reizen en eventueel reden waarom u niet meer met ons reist.
U of uw wettig vertegenwoordiger heeft recht op inzage van uw door ons opgeslagen gegevens.

Aan het gebruiken en bewaren van uw gegevens door onze reisbegeleiders zijn voorwaarden verbonden. Zij mogen door Dolfijn Vakanties verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de reis uit te voeren en af te wikkelen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gevolgen van door u zelf aan de reisbegeleiders verstrekte gegevens. Vaak gaat het hierbij om adressen, emailadressen e.d.
Financiële gegevens worden conform de eis van de Belastingdienst 7 jaar bewaard.
U of uw wettig vertegenwoordiger heeft recht op inzage van uw, door ons opgeslagen, gegevens.
Dolfijn doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij vragen u om ons te voorzien van de juiste gegevens en ook wijzigingen tijdig door te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens. Gevolgen voortvloeiend uit het doorgeven van onjuiste informatie zijn voor uw rekening.
Dolfijn gaat met privacygevoelige gegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op onze reizen worden foto's en soms filmpjes gemaakt. Deze worden gebruikt voor het reisverslag en mogelijk ook voor onze reisgidsen, website, nieuwsbrieven en social media. Als u daar bezwaar tegen heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube NBAV