Sponsors

De volgende sponsors en adverteerders ondersteunden de afgelopen jaren Dolfijn financieel of met middelen (niet alle sponsors zijn vermeld):HandS Webdesign 


 


 

 


Qics Software
 

Westland Adviesgroep

 


Steun Dolfijn Vakanties

Dolfijn Vakanties is een stichting zonder winstoogmerk. Dolfijn ontvangt geen subsidies en moet dus noodgedwongen alle kosten doorberekenen in de reissommen. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk te houden. Hiertoe hebben wij een zeer effectieve manier van werken ontwikkeld, zodat wij met weinig betaalde krachten veel werk kunnen verzetten. Hierbij maken wij o.a. gebruik van een modern computersysteem en grotendeels part-time medewerkers. Uiteraard zetten wij -daar waar mogelijk- vrijwilligers in en zijn toeleveranciers en andere relaties regelmatig ook onze sponsors.
Bijdragen of andere financiële ondersteuning zijn van harte welkom en komen altijd ten goede van de reiskwaliteit/prijsverhouding en dus van de reizigers zelf!
Naast het steunen via een gift is het ook mogelijk Dolfijn Vakanties financieel te ondersteunen door het plaatsen van een advertentie of logo met naamsvermelding in onze reisgid de Nieuws voor Dolfijnreizigers of door het sponsoren van een van onze projecten.
Meer informatie geven wij u graag telefonisch of schriftelijk (0174-293369, vraag naar Eddy Belet of eddy@dolfijnvakanties.nl.

Mocht u onze stichting willen steunen d.m.v. een gift dan kunt u uw bijdrage overmaken op:
bankrekening: IBAN NL38RABO012.37.78.743 t.n.v. Dolfijn begeleide Vakanties, Postbus 242, 2290 AE WATERINGEN

 

De website van Dolfijn is tot stand gekomen i.s.m. HandS Webdesign;
webdesign met hart en ziel

  

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube