Contact

Ons adres
Monsterseweg 12 (1e etage)
2291 PB Wateringen
(geen balieverkoop)
E-mail
info@dolfijnvakanties.nl
Telefoon
0174-293369
Fax
084-7267346
 


Grotere kaart weergeven
Dolfijn Vakanties is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Op erkende feestdagen is Dolfijn gesloten (ook op Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag).
Als 24 december op een werkdag valt, is Dolfijn op die dag tot 16.00 uur bereikbaar. Als 31 december op een werkdag valt, is Dolfijn op die dag tot 15.00 uur bereikbaar)
Tijdens reisseizoenen is Dolfijn via bovenstaand nummer voor noodgevallen 24 uur per dag, via een oproepsysteem, bereikbaar. Buiten kantoortijd hoort u een antwoordapparaat. Als u vanwege een noodgeval inspreekt, bellen wij u binnen een half uur terug.
 
Internet
www.dolfijnvakanties.nl
www.dolfijnreizen.nl
E-mail
voor algemene vragen:
info@dolfijnvakanties.nl
voor vragen over uw factuur of betaling:
ellen@dolfijnvakanties.nl 
of
karin@dolfijnvakanties.nl
voor het aanvragen van een pgb nota:
info@dolfijnvakanties.nl

voor vragen over de reisverzekering:
marloes@dolfijnvakanties.nl
 

Stichting Dolfijn Vakanties is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27172691.
Bankrekeningnummer: IBAN NL38RABO0123778743 t.n.v. Stichting Dolfijn Vakanties te Wateringen
IBAN: NL38RABO0123778743
BIC: RABONL2U

BTW nummer: 8071.10.851


Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”
 

ANVR en Algemene voorwaarden van Dolfijn Vakanties.
Stichting Dolfijn Vakanties (KvK Haaglanden 27172691) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden). De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn bij Dolfijn Vakanties op te vragen en te lezen op www.dolfijnvakanties.nl. Voor meer informatie over de ANVR kijkt u op http://www.anvr.nl
Op https://www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf staat alle ANVR informatie in een brochure. De Algemene Voorwaarden van Dolfijn Vakanties vindt u achterin onze reisgids en op onze website.

 

Calamiteitenfonds

Stichting Dolfijn Vakanties (kvk. 27172691) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie leest u op: http://www.calamiteitenfonds.nl

 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube