Klik op het onderwerp om te lezen
Zekerheid en veiligheid
Als je bij Dolfijn een reis boekt, mag je er vanuit gaan dat wij er alles aan zullen doen om jouw vakantie goed te regelen. Maar je boekt niet alleen bij een organisatie waar heel ervaren en gedreven mensen werken, we bieden je ook een aantal zekerheden:
 • Wij doen ons best om de reissommen zo laag mogelijk te houden. Dolfijn is een stichting zonder winstbejag. We houden de kosten zo laag mogelijk, maar moeten helaas wel alle kosten zoals de kosten voor het selecteren, trainen en inzetten van onze begeleiders en onze kantoorkosten doorberekenen in de reissom.
 • Wij werken samen met bekende en betrouwbare partners zoals, Corendon, De Jong Intra Vakanties, Landal, Oad, Stern autoverhuur, Sunweb, TUI en Westland Advies. Reizen die wij niet inkopen bij touroperators, voeren we in samenwerking met partners uit met wie we al jaren samenwerken.
 • In de prijs is een reisongevallen en -bagageverzekering inbegrepen. Zo ben je altijd goed verzekerd. De voorwaarden lees je in de reisgids en natuurlijk ook elders op deze website. Daar lees je ook dat er altijd een eigen risico van € 50,- geldt. Wij sluiten voor onze reizigers en reisbegeleiders een reisverzekering af bij een derde partij. Dit is altijd een bekende en gerenomeerder verzekeraar.
Dolfijn is aangesloten bij:

 ANVR
Stichting Dolfijn Vakanties (KvK Haaglanden 27172691) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis-en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangementvoorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wodt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Dolfijn Vakanties en hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en  overige bealngrijke informatie. Op het aanmeldingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. 
ANVR=Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemeningen
Dolfijn Vakanties is door de ANVR gecertificeerd. Klik hier om het certificaat te bekijken.

Calamiteitenfonds
Stichting Dolfijn Vakanties (kvk. 27172691) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie leest u op site van Calamiteitenfonds.

 SGR
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Dolfijn Vakanties (kvknr. 27172691) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 
Kenwerk
Dolfijn Vakanties is als leerbedrijf een erkend Kenwerk-stageadres.

Veiligheid
Alle Dolfijnbegeleiders worden tijdens een bijeenkomst nieuwe begeleiders bevraagd en beoordeeld. Dit gaat d.m.v. een persoonlijk gesprek en een aantal groepsgesprekken geleid door een of meer van onze ‘selectors’.
Van alle Dolfijnbegeleiders die een reis doen, hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze VOG is bij Dolfijn 5 jaar geldig, daarna wordt een nieuwe VOG aangevraagd. Het overleggen van een VOG is een voorwaarde om opgenomen te worden in het Vrijwilligersbestand. Ook Dolfijn medewerkers (ons kantoorteam) en bestuursleden hebben bij aantreden een VOG moeten inleveren.
Begeleiders beoordelen elkaars functioneren na afloop van de reis.
Dolfijn heeft een preventie- en integriteitsbeleid en krijgt in 2020 een vertrouwenscontactpersoon. Dit beleid beschrijft de gedragsregels en alle inspanningen die Dolfijn doet om grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie te voorkomen en hoe er mee om te gaan al er dit gedrag toch voorkomt.
Een onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid is de regeling ‘de Omgangsregels’ die onderdeel is van de vrijwilligersverklaring die door alle Dolfijnbegeleiders ondertekend is/wordt.  

Vrijwilligersregeling Omgangsregels  Dolfijn Vakanties

Algemeen

Vrijwilligers dienen zich te gedragen naar de Kernwaarden van Dolfijn. Discriminatie, betutteling, onheus bejegenen zijn verboden.
Reizigers moeten met respect behandeld worden en de mogelijkheid krijgen hun eigen ‘kennen en kunnen’ te gebruiken.

Dolfijn is er voor iedereen
Dolfijn respecteert alle religies en levensovertuigingen zolang zij gebaseerd zijn op wederzijds respect. Voor gezamenlijke maaltijden vraagt de vrijwilliger een moment stilte voor reizigers en/of vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. Als blijkt dat niemand daar gebruik van maakt, vraagt de vrijwilliger of het goed is de verdere maaltijden zonder moment van stilte te beginnen.
Uitingen van religie moeten passen binnen de reis, het programma en de algemeen geldende regels.

Lichamelijk contact
Beperk lichamelijk contact tot alleen noodzakelijk en beperk de risico’s tot klachten over lichamelijk contact. Bij sommige reizigers moeten hand- en spandiensten verricht worden waarbij lichamelijk contact onvermijdbaar is. Denk hierbij aan licht verzorgend werk, arm geven en andere hulp.
Als het gaat om zaken waarbij de reiziger (deels) bloot is, beperk dit dan tot het hoogstnoodzakelijke lichamelijk contact. Wissel deze werkzaamheden zo mogelijk af tussen teamleden als daartoe aanleiding is. Bedenk aan de andere kant dat reizigers die dit soort hulp nodig hebben (haar wassen, rug wassen, afdrogen) thuis ook gewend zijn geholpen te worden.

Dolfijn heeft voor wat betreft lichamelijke verzorging grenzen:
 • wij wassen reizigers niet (‘de hand gaat niet in de washand’);
 • wij tillen reizigers niet (op een klein aantal reizen mag een reiziger mee die een rolstoel gebruikt, maar reizigers mogen niet rolstoelafhankelijk zijn);
 • hand- en spandiensten zijn toegestaan, dus haar wassen, insmeren, afdrogen, veter strikken e.d.
 • insmeren (zalven) doen wij, maar: reiziger moet zelf latex of plastic handschoentjes mee nemen en wij smeren niet: in de bilnaad, in de liezen, in de schaamstreek/op schaamdelen en onder borsten.
De andere vorm van voorkomend lichamelijk contact is het sociaal lichamelijk contact zoals: een arm geven bij het lopen, knuffelen, duwtje om bijv. in de bus te komen, arm om iemand heen slaan enz.

Een deel van onze reizigers heeft een lage of geen drempel als het gaat om sociaal lichamelijk contact met anderen, maar er zijn ook reizigers die niet aangeraakt willen worden.

Het is erg persoonlijk hoe mensen lichamelijk contact ervaren, vrijwilligers dienen daar rekening mee te houden. Ongewenst lichamelijk contact is verboden, niet noodzakelijk lichamelijk contact is af te raden zodra daar een risico van verkeerd begrijpen of verwachtingen wekken aan kleeft.
Reizigers die een lage drempel hebben m.b.t. lichamelijk contact (knuffelen, kusjes geven) moeten door vrijwilligers op een sympathieke manier gewezen worden op de grens van de vrijwilliger.
De vrijwilliger dient zeer terughoudend te zijn bij o.a:
 • nachtzoentjes;
 • knuffelen;
 • lichamelijk contact met een reiziger in badkleding of ondergoed;
 • lichamelijk contact met een reiziger die herhaaldelijk lichamelijk contact zoekt.
Als vrijwilliger geef je duidelijk een grens aan. Zaken die jou opvallen of dwars zitten, bespreek je direct met een van de teamleden. Bijzonderheden meld je bij Dolfijn (bij urgente zaken direct bij niet urgente zaken na afloop van de reis).

Lichamelijk contact, uitspraken, insinuaties of andere uitingen met een mogelijk seksuele lading of die (in redelijkheid) als zodanig uitgelegd kunnen worden, zijn vanuit vrijwilligers strikt verboden.
Als reizigers op deze manier een seksuele bedoeling laten blijken, moeten zij daarop aangesproken worden.

Alle reisbegeleiders hebben (toegang tot) een (digitaal) Handboek waar verder ingegaan wordt op o.a. ‘Respectvolle bejegening’, ‘Lichamelijk contact’, ‘Verliefdheid’ en ‘Seksualiteit en Seks’.

Tot slot wordt op trainingen ingegaan op de omgang en grenzen.
Dolfijn en duurzaam toerisme
Dolfijn Vakanties organiseert al meer dan 20 jaar reizen. Bij de inkoop en de uitvoering van reizen en het aangaan van samenwerking met partners kijken wij altijd naar de duurzaamheid. Dat wil zeggen; hoe kunnen wij de reizen zo uitvoeren dat ze binnen de mogelijkheden zo min mogelijk negatief effect hebben op milieu, mensen en dieren. 
Dolfijn is aangesloten bij de ANVR en steunt en volgt de afspraken over duurzaam toerisme die binnen de ANVR gelden.
Intern werken wij aan milieubesparende middelen zoals een zo laag mogelijk energieverbruik en zo min mogelijk afval. We zijn bezig met het terugdringen van het papiergebruik. Ook bij het zoeken naar reizen of samenwerkende partners houden wij rekening met duurzaamheid. Als voorbeeld geven we Fotogoed, onze partner voor de reisverslagen/fotoboeken. Zij gebruiken FSC papier, 100% milieuvriendelijke lijm, een energiezuinige bindingsmachine en 100% biologisch afbreekbare inkt.
Onze busjes-begeleiders krijgen tips om zuiniger en milieubewuster te reizen en voor de busreizen kiezen wij busmaatschappijen die aandacht hebben voor het milieu. 
Binnen Dolfijn is een Duurzaam Toerisme-Coördinator benoemd die hier op let. 

Je kunt als reiziger natuurlijk ook op vakantie zelf wat doen voor het milieu en voor de mensen die er wonen!
gebruik in hotels de handdoek meerdere dagen en gooi de handdoeken niet elke dag in de was.
 • wees ook op vakantie zuinig met water. Zeker in het buitenland is er vaak een tekort aan water. 
 • hou rekening met wat mensen op jouw vakantiebestemming gewend zijn. Vaak gelden in het buitenland andere manier van omgaan met elkaar en vinden mensen het niet altijd leuk als er foto’s gemaakt worden enz. 
 • probeer zuinig te zijn met elektriciteit, zet de airco alleen aan als het nodig is, laat lampen niet onnodig branden enz.
 • kijk goed of overleg met de reisbegeleiding of de souvenirs die je koopt niet gemaakt zijn van dieren of planten. Vaak mag je die dingen ook niet meenemen naar Nederland. Soms worden er zelfs souvenirs aangeboden van beschermde dieren, die zijn natuurlijk ook verboden.
 • onze begeleiders kijken bij excursies die met dieren te maken hebben naar de welzijn van die dieren. Als onze begeleiders vermoeden dat er sprake is van dierenmishandeling, zullen zij zo’n excursie niet boeken. Respecteer die beslissing. 
Alle kleine beetjes helpen!
Privacy bij Dolfijn
Dolfijn Vakanties vindt het goed omgaan met jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Hieronder lees je wat wij doen met jouw gegevens, hoe we ze verwerken, hoe lang we ze bewaren en met wie wij ze delen. 

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 
Dolfijn (officieel: Stichting Dolfijn Vakanties is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Bij ‘contact’ vind je al onze contactgegevens. 
Bij de verwerking, opslaan, delen enz. van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze wet staat dat wij jouw gegevens veilig moeten bewaren en er voorzichtig mee om moeten gaan. Verder zijn we verplicht je te melden hoe wij met de gegevens omgaan en dat doen we hieronder graag. Meer over de AVG is te lezen op de site van Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ons systeem
Op het kantoor van Dolfijn werken wij ‘in de cloud’ dat houdt in dat alle computers op ons kantoor aangesloten zijn op een netwerk dat buiten ons kantoor ligt. Zo worden de gegevens veilig opgeslagen en zijn ook beter beveiligd tegen bijv. stroomstoringen, brand enz. Er worden regelmatig updates geïnstalleerd en back-ups gemaakt. Alle medewerkers op kantoor hebben een eigen inlognaam en wachtwoord dat regelmatig verandert. Iedereen die bij Dolfijn komt werken of vrijwillig reisbegeleider wordt, ondertekent een geheimhoudingsverklaring. Dat wil zeggen dat zij geen gegevens mogen delen met anderen die niets met Dolfijn te maken hebben. 
De gegevens die voor de reisbegeleiding voor de reisvoorbereiding of -uitvoering van toepassing zijn, worden op een beveiligde portal gezet. Dat is een internetsite waar alleen de medewerkers van Dolfijn en de begeleiders van die specifieke reis op kunnen kijken via een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord. Na 8 weken na de terugkomst van de reis worden alle gegevens van de reis automatisch van de portal verwijderd en moeten gedownloade gegevens door de begeleiding verwijderd worden en eventuele gegevens op papier teruggestuurd worden naar Dolfijn. Dolfijn zorgt eenmaal per jaar voor vernietiging van persoonlijke gegevens die op papier staan. Persoonsgegevens die op papier staan, worden in afgesloten kasten of ruimtes bewaard. 
Persoonsgegevens of privacy-gevoelige gegevens
Persoonsgegevens worden ook wel eens privacy-gevoelige gegevens genoemd, maar wat zijn dat eigenlijk? De autoriteit persoonsgegevens die daarover gaat, beschrijft het zo:
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dat betekent eigenlijk dat een persoonsgegeven informatie is die wat over jou vertelt of met jou te maken heeft. Sommige van die gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de reizen, het toesturen van informatie e.d. Die gegevens verwerken en bewaren wij. Daarbij geldt bij Dolfijn dat we ons zoveel mogelijk beperken tot het opslaan en bewaren van gegevens die echt nodig zijn voor de uitvoering van de reizen. Je zult begrijpen dat we geen vliegticket voor je kunnen boeken als we niet je naam en geboortedatum hebben enz. Vandaar dat we op ons aanmeldingsformulier allerlei gegevens vragen. 

Wanneer verwerken en/of bewaren wij persoonsgegevens?
 • bij het aanvragen van een reisgids of Nieuws voor Dolfijnreizigers
 • bij het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
 • bij het boeken van een reis
 • bij contacten via e-mail
 • bij het maken van een offerte voor een reis op maat
Welke persoonsgegevens verwerken/bewaren wij, waarom, hoe lang en met wie worden ze gedeeld?
Wanneer: bij het aanvragen van een reisgids.
Wat: geslacht, voorletter(s), naam, adres, postcode en woonplaats. 
Waarom: voor het verzenden van een reisgids. 
Bewaartermijn: de gegevens worden na 5 jaar verwijderd, tenzij je je zelf al eerder hebt afgemeld. 
Gedeeld met: deze gegevens worden gedeeld met de verzender van de reisgids*.

Wanneer: bij het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Wat: e-mailadres, roepnaam, achternaam.
Waarom: voor het versturen van de nieuwsbrief. 
Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard totdat je je zelf afmeldt of bij melding (door wettig vertegenwoordiger) van overlijden. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief kan met de knop ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief. 
Gedeeld met: deze gegevens worden gedeeld met: de beheerder van de digitale nieuwsbrief*.

Wanneer: bij het aanmelden voor een reis, dagtocht of andere door Dolfijn georganiseerde activiteit.
Wat: geslacht, naamsgegevens (volgens paspoort), adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen (van jou en je contactperso(o)n(en) en financieel vertegenwoordiger)  eventueel factuuradres, gegevens m.b.t. je gezondheid (ziekten, medicatie, mobiliteit), gedrag en zelfstandigheid, IBAN, andere bijzonderheden die van belang zijn voor de uitvoering van de reis, naam en telefoonnummer van je huisarts of specialist.
Bij reizen waarvoor Dolfijn voor jou een visum aanvraagt, vragen we ook paspoortgegevens. Stuur ons nooit ongevraagd een kopie van je paspoort! 
Waarom: Deze gegevens hebben we nodig voor het bij derden boeken van de reis, voorbereiden, uitvoeren en afwikkelen van de reis, voor het toesturen van reisinformatie en de facturatie en het eventueel aanvragen van een visum. 
Bewaartermijn: Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 5 jaar nadat je je laatste reis bij ons gedaan hebt, daarna vragen wij je of je nog in ons bestand wilt blijven. Natuurlijk verwijderen wij ook jouw gegevens op jouw verzoek of als wij besluiten dat je niet langer bij ons kunt reizen. In die gevallen bewaren wij voor statistische redenen alleen: jouw naam, geboortedatum en de reizen die je bij ons geboekt hebt.  
Gedeeld met: Alleen de noodzakelijke gegevens worden zo nodig gedeeld met: reisbegeleiding, touroperators*, accommodatieverstrekkers*, vervoerders*, verzekeraars*, hulpdiensten*.

Bij het boeken van een reis ben je verplicht om relevante gegevens aan ons te geven. Dat houdt in dat je het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in moet vullen. Dit is een voorwaarde voor ons om de reis goed voor te bereiden en uit te voeren. 
Papieren aanmeldingsformulieren worden gedigitaliseerd en opgeslagen. De papieren versie wordt max. 2 jaar na uitvoering van de reis vernietigd door een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf. De gedigitaliseerde aanmeldingsformulieren worden max. 3 jaar na uitvoering van de reis uit ons systeem verwijderd. Meestal ‘deleten’ wij alle aanmeldingsformulieren al na 1 jaar. Dit geldt ook voor de formulieren Actuele Informatie. 

Wie hebben er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?
 • de Dolfijnmedewerkers
 • de Dolfijn reisbegeleiders hebben tijdelijk toegang tot de gegevens die van belang zijn voor de reis die zij begeleiden
 • de beheerder van de voor Dolfijn ontwikkelde software en de cloudprovider*
*=deze organisaties hebben allen een privacyreglement waarin staat dat ze jouw gegevens niet delen met anderen of wij hebben een verwerkingsovereenkomst met hen afgesloten waarin dit geregeld is. 

Jouw rechten volgens de AVG
De gegevens die je aan ons geeft, zijn van jou en daarom heb je ook rechten als het gaat om de verwerking van die gegevens.
Hieronder staan jouw rechten en de gevolgen daarvan:
 • Recht: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Gevolg: mogelijk kunnen wij dan niet voldoende gegevens verwerken om jouw reis uit te voeren en kun je niet met ons reizen
 • Recht: je kunt persoonsgegevens die niet kloppen laten veranderen. Als je een wettig vertegenwoordiger hebt, kunnen wij eerst overleg met hem/haar plegen of jij die veranderingen wel zelf mag doen.
 • Gevolg: een verandering kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis of zelfs leiden tot het annuleren van de reis 
 • Recht: je kunt jouw gegevens of delen daarvan laten verwijderen. Als je een wettig vertegenwoordiger hebt, kunnen wij eerst overleg met hem/haar plegen of jij die veranderingen wel zelf mag doen.
 • Gevolg: een verandering kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis of zelfs leiden tot het annuleren van de reis
 • Recht: je hebt recht tot inzage. Dat houdt in dat je aan ons kunt vragen wat wij van jou aan persoonsgegevens hebben opgeslagen. Je ontvangt dan van ons via e-mail een overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Als in die persoonsgegevens ook persoonsgegevens van anderen voorkomen, worden deze niet weergegeven.
 • Gevolg: geen
 • Recht op Vergetelheid: je hebt het recht om al jouw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen. Hiervoor moet wel een geldige reden zijn. Wat dit recht inhoudt lees je op de site Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als het toch misgaat?
Als blijkt dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch wat misgaat en er bijv. persoonsgegevens bij mensen of organisaties terecht gekomen zijn die daar geen toegang tot zouden moeten hebben, dan heet dat een ‘datalek’. Zo’n datalek wordt dan door Dolfijn direct gemeld bij het Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens en er worden direct maatregelen genomen om de persoonsgegevens alsnog veilig te stellen en om herhaling te voorkomen. De mensen van wie de persoonsgegevens ‘gelekt’ zijn, worden ingelicht. 

Vragen?
Met vragen over ons privacybeleid kun je ons bellen op 0174-293369 of mailen naar info@dolfijnvakanties.nl. Dat geldt natuurlijk ook als je een klacht hebt hierover. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie hierover lees je hier. Je kunt ook bellen met 088-11805250.

Wijzigingen
Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 11-7-2019 en kan door ons, zonder melding, tussentijds aangepast worden. 

 
Reisverzekering
Als je een reis bij Dolfijn boekt, zit in de reissom automatisch een verplichte reisverzekering inbegrepen. Die hoef je dus niet apart af te sluiten en te betalen. Als je zelf al een reisverzekering hebt, dan geldt op onze reizen onze reisverzekering. 
Wij doen dat omdat onze reisverzekering speciale voorwaarden heeft die te maken hebben met het bijzondere karakter van onze reizen en het feit dat er begeleiding mee gaat. 
Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt, dan krijg je natuurlijk bijstand van onze begeleiders. In Nederland is dat 24 uur en in het buitenland 48 uur. Als het dan nodig is dat er iemand naar je toe komt om bij jou te zijn en de verzekering keurt dat goed, dan betaalt de verzekering die kosten.
 
Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de reisverzekering, hoewel er natuurlijk wel regels zijn. Die regels staan hieronder. Dat is misschien in moeilijke taal, maar we moeten ze zo bekend maken. 
 
Een verplichte reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de reissom inbegrepen. Dit heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. Dolfijn sluit deze verzekering voor je af bij een derde partij.
Alle verzekeringskwesties die tijdens de reis voorkomen, moeten tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Meldingen zonder aangifte of met een schadebedrag onder de € 50,- kunnen wij niet in behandeling nemen, zij vallen onder het eigen risico (zie verder). Als schade na de reis geconstateerd wordt, moet direct contact met Dolfijn opgenomen worden. Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. die door Dolfijn zijn voorgeschoten, worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend. 
 
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt max. 48 uur ter plaatse bijstand. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Het bieden van bijstand wil niet zeggen dat de Dolfijnbegeleiding continue bij de opgenomen reiziger kan/mag blijven. Bij langere opname is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de Dolfijnreisverzekering 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of S.O.S.-international.
 
Hieronder staan de maximale uitkeringsbedragen. Voor reizigers van 70 jaar en ouder gelden lagere bedragen. Bij schade aan bagage, telefoons, camera’s, brillen enz. hanteert de verzekeringsmaatschappij afschrijfpercentages. Het besluit al dan niet uit te keren en welk bedrag er uitgekeerd wordt, ligt niet bij Dolfijn, maar bij de verzekeringsmaatschappij. 
Maximale uitkeringsbedragen (gegevens: 2019)
Ongevallen
 • bij overlijden € 1.250,-
 • bij algehele invaliditeit € 22.500,-
Geneeskundige kosten
 • in Nederland € 1000,-
 • buiten Nederland kostprijs
 • tandheelkundige kosten € 350,-
Bagage totaal € 3000,-
waarvan ten hoogste voor:
 • foto-, film- en computerapparatuur €1500,-
 • sierraden, horloges, kunstgebit elk € 300,-
 • contactlenzen, (zonne)brillen elk € 300,-
 • contant geld € 250,-
Telecommunicatie 
 • telefoon, fax en andere kosten € 100,-
Schade aan logiesverblijven
 • totaal € 300,-
NB. Voor alle schades (verlies/diefstal/beschadiging enz.) geldt een eigen risico van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken. Bijv. als u schade lijdt van € 150,- en de schade wordt volledig uitgekeerd, dan is de uitkering: € 150,- min € 50,- eigen risico = € 100,-.
 
 
Annuleringsvoorwaarden annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
Geldig vanaf 1-11-2018.
 
Voor een opsomming van de annuleringskosten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden gepubliceerd in onze reisgidsen.
 
A. Begripsomschrijvingen en toelichting
1. Deelnemer: de bij Dolfijn Vakanties aangemelde reiziger die zich middels het (online) aanmeldingsformulier aangemeld heeft voor de annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
2. Reissom: de door de deelnemer betaalde bedragen m.b.t. de reis en eventuele toeslagen voor huur van ski -of langlaufmateriaal en gebruik van skilift, toeslagen voor eenpersoons-kamer en dieet. Tevens: later door de touroperator in rekening gebrachte brandstof- of andere toeslagen. Niet onder de reissom vallen kosten die u op de vakantiebestemming of tijdens uw reis maakt zoals toegangskaarten, geboekte excursies enz. 
3. Annuleringskosten: verschuldigde kosten of deel daarvan met een maximum van de reissom incl. toeslagen die u heeft (aan)betaald min de kosten die voor de annulering van toepassing zijn. 
4. Partner: op dezelfde reis samen reizende reiziger die getrouwd is met de deelnemer of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract heeft met de deelnemer én op hetzelfde adres als deelnemer ingeschreven is bij de gemeente. 
5. Reisgenoot: De deelnemer die samen met de reiziger die annuleert geboekt heeft. Als bewijs van samen boeken geldt dat de naam van de samen reizende reiziger op het aanmeldingsformulier van de reiziger die annuleert, genoteerd staat als reisgenoot.
6. Annuleringsbijdrage: het bedrag bestaande uit een procentueel deel van de reissom. 
De annuleringsbijdrage dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reis (schriftelijk door Dolfijn Vakanties) samen met de aanbetaling overgemaakt te worden op de rekening van Dolfijn Vakanties. Hiertoe wordt een bevestigingsbrief/factuur verzonden. Het niet (tijdig) voldoen kan leiden tot het niet deelnemen aan de annuleringsregeling of zelfs de reis. Deelnemen in de annuleringsregeling geschiedt door de daartoe bedoelde vraag op het aanmeldingsformulier met Ja te beantwoorden. 
 
B. Uitvoering
6. Geldigheidsduur: de annuleringsregeling is geldig vanaf het moment dat de reis door Dolfijn Vakanties bevestigd is d.m.v. het verzenden van de bevestigingsbrief/factuur tot en met de einddatum van de reis. 
7. Dekkingsgebied: de annuleringsregeling is geldig in de gehele wereld.
8. Dekking en uitkering.
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis, zoals beschreven hieronder bij punt 8.1 en 8.2. Het bedrag van de annuleringsbijdrage wordt bij een annulering nooit uitgekeerd.
8.1 Onzekere gebeurtenissen na reisbevestiging door Dolfijn Vakanties:
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer zelf, partner, of familie van deelnemer of partner in de 1e of 2e graad (*)
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de reisgenoot van de deelnemer. Voorwaarde voor uitkering is dat de reisgenoot binnen 14 dagen van de annulering van de eerst geannuleerde reiziger de reis annuleert. Voorwaarde is tevens dat de reisgenoot deelneemt aan de annuleringsregeling. 
 • een medisch noodzakelijke ingreep die deelnemer of zijn partner moet ondergaan
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld: het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract
 • het toegewezen krijgen van een nieuwe woning
 • het aannemen van een nieuwe werkkring, waarbij vanuit de nieuwe werkgever schriftelijk wordt aangegeven dat het opnemen van vakantiedagen in betreffende periode niet mogelijk is.
8.2 Uitkering m.b.t. niet genoten reisdagen.
Uitkering wordt verleend voor niet genoten reisdagen ten gevolge van:
 • afbreking of onderbreking van de reis tengevolge van een ziekenhuisopname. Ziekenhuisbezoeken zonder nachtopname gelden niet als ziekenhuisopname. 
 • overlijden van de deelnemer tijdens de reis. 
 • afbreking van de reis tengevolge van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer, partner, of familie van deelnemer of partner in de 1e of 2e graad.
Niet genoten reisdagen ontstaan door het afbreken van de reis (naar huis sturen) van deelnemer tengevolge van de uitsluitingen genoemd in de algemene reisvoorwaarden of andere afspraken geven geen recht op uitkering.
Uitkering gebeurt op basis van de reissom in verhouding van het aantal genoten en niet genoten reisdagen. Deelnemer heeft recht op dat deel van de reissom dat overeenkomt met: de reissom gedeeld door het totaal aantal dagen dat de reis duurt, vermenigvuldigd met het aantal nachten dat de deelnemer niet heeft deel kunnen nemen aan de reis tot en met de einddatum van de reis. 
8.3 Uitkering geschied via een overboeking op het door de deelnemer opgegeven bank -of girorekeningnummer. Dolfijn Vakanties behoudt zich het recht voor nog door de deelnemer te betalen bedragen te verrekenen in de uitkering.
8.4 Bij annulering voor vertrek ontvangt de reiziger het betaalde bedrag aan groepsgeld geheel terug. Bij annulering tijdens de reis (onderbreking) wordt het niet gebruikte deel van het groepsgeld uitgekeerd. Dit deel wordt naar rato berekend, tenzij door de reisbegeleiding aantoonbaar gemaakt kan worden dat een onevenredig deel van het groepsgeld gebruikt is tot het moment van annulering.
9. Uitsluitingen:
Geen uitkering wordt verleend in de volgende gevallen:
 • de deelnemer zich niet heeft aangemeld voor de deelname aan de annuleringsregeling
 • de deelnemer een onware opgave doet of gedaan heeft bij de schriftelijke aanmelding voor de reis of m.b.t. de annulering
 • bij gebeurtenissen (in)direct verband houdende met:
 • molest waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
 • Atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt
 • inbeslagneming en verbeurdverklaren
 • het willens en wetens bijwonen van kaping, staking, gijzeling of terreurdaad
 • ontstaan of mogelijk geworden door grove schuld, zelfdoding of poging daartoe of met de wil van de deelnemer of belanghebbende
 • bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf of poging daartoe
 • verplichte opname in een psychiatrische inrichting of psychiatrisch ziekenhuis, strafinrichting of penitiaire inrichting, opgelegd door een rechtbank
 • verband houdend met ziekte, aandoening of afwijking die bij de deelnemer of partner of diens familieleden in de 1e of 2e graad waarvan een redelijke verwachting is bij afsluiten van de annuleringsdeelname dat deze kunnen leiden tot het annuleren van de reis
 • weers- of verkeersomstandigheden, waarbij door de uitvoerende reisorganisatie, touroperator en/of vervoerder een redelijk alternatief voor het programma en/of de route wordt uitgevoerd.
10. Verplichtingen van de deelnemer:
Deelnemer is verplicht
 • al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van een annulering
 • zo nodig originele stukken te overleggen 
 • zo nodig medewerking te verlenen naar onderzoek betreffende annulering
11. Melding van annulering
De annulering is pas definitief op de datum van ontvangst door Dolfijn Vakanties van een schriftelijk bericht, zelf opgesteld, dan wel via een annuleringsformulier op te vragen bij Dolfijn Vakanties. Bericht dient ondertekend te zijn door deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger, familielid of arts, voorzien te zijn van verzendingsdatum en zo nodig bewijsstukken.
12. Vertrouwelijkheid
Alle bij de annulering opgegeven gegevens worden door Dolfijn Vakanties strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Dolfijn Vakanties behoudt zich wel het recht voor annuleringen indien nodig door te geven aan reisbegeleiding t.b.v. de uitvoering van de reis. Hierbij geldt echter dat niet de reden van annulering vermeld zal worden, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of ertoe heeft verzocht.
 
C. Annuleringskosten
Bij het NIET deelnemen aan de annuleringsdekking c.q. annuleren vanwege een niet geldige reden (zie boven) zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:
 
Annuleringskosten (bij annulering is deelnemer te allen tijde de annuleringsbijdrage verschuldigd, deze wordt bij onderstaande opsomming niet genoemd): het door de deelnemer betaalde groepsgeld wordt bij annulering voor vertrek altijd uitgekeerd (zie uitkering 8.3).
 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 25% van de restantreissom
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 21e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 50% van de restant reissom.
 • Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 7e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 75% van de restant reissom
 • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdatum of later bedragen de annuleringskosten: de gehele reissom. 
Eventuele kosten door Dolfijn Vakanties gemaakt m.b.t. annuleringen kunnen in mindering gebracht worden op het groepsgeld dat terugbetaald wordt.
 
Kosten: Bij alle annuleringen (ongeacht de reden) is de annuleringsbijdrage verhoogd met € 20,00 administratiekosten verschuldigd. 
 
(*) 1e graad is (stief-, schoon)ouders, (stief)kinderen
     2e graad is (stief)broer, zwager, (stief-, schoon)zus, grootouders.
Algemene Voorwaarden
 
Op deze algemene voorwaarden en de boekingen is het volgende van toepassing:
1. Voorwaarden voor deelname aan een Dolfijn Vakanties (verder: ‘Dolfijn’) reis
Reizigers dienen –zo nodig- toestemming te hebben van ouder(s)/begeleider(s), bewindvoerders of eventueel anderszins wettig vertegenwoordiger(s). Een wettig vertegenwoordiger zet hiertoe een handtekening op het papieren aanmeldingsformulier of zin/haar naam op het online aanmeldingsformulier en gaat hiermee akkoord met deze algemene voorwaarden. Als het aanmeldingsformulier niet door een wettig vertegenwoordiger ondertekend is, gaat Dolfijn er automatisch vanuit dat de reiziger zijn/haar eigen wettig vertegenwoordiger is. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren kunnen door Dolfijn worden geweigerd. Bij aanmeldingen gedaan via de website van Dolfijn is het plaatsen van een handtekening niet mogelijk. Online aanmeldingen worden door ons als ondertekende papieren aanmeldingen beschouwd. 
 
1a. Reiskeuze en boeking
De reiziger of diens ouders/verzorgers dienen zich bij de reiskeuze te laten leiden door de informatie die in de reisgids wordt gegeven over de soort reis, in relatie tot de psychische, sociale en fysieke mogelijkheden van de reiziger. Dolfijn behoudt zich het recht voor om, in overleg met de reiziger of diens ouders/begeleiders, de reiskeuze te wijzigen, indien deze niet overeenkomt met de genoemde mogelijkheden van de reiziger. 
 
1b. Uitsluitingen
Dolfijn behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, reizigers uit te sluiten van reizen. Blijken tijdens een reis het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden van een reiziger zodanig dat hierdoor het vakantieplezier van anderen negatief wordt beïnvloed dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de vakantie af te breken en de reiziger naar huis te sturen. Dit geldt ook als de door Dolfijn ontvangen informatie niet overeen komt met de praktijk (en dit levert problemen op). De uitvoering, kosten en gevolgen m.b.t. het afbreken van de reis komen voor rekening van de reiziger/zijn thuissituatie in kwestie.
 
2. Maximaal en minimaal aantal reizigers
Van het maximaal aantal reizigers, vermeld bij de reis kan afgeweken worden.
Mocht het aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis niet voldoende zijn, dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de betreffende reis tot 6 weken voor vertrek te annuleren. Doorgaans zullen reizigers echter uiterlijk medio februari bericht ontvangen m.b.t. het al dan niet doorgaan van de gekozen reis (zie: ‘Bevestiging’). Er is dan de mogelijkheid over te boeken naar een reis die wel doorgaat, als daar nog plaats op is. Reizen ingekocht bij touroperators kunnen door die touroperators tot 10 dagen voor vertrek geannuleerd worden. Omdat Dolfijn niet verantwoordelijk is voor een annulering door touroperators, kan Dolfijn niet garanderen dat er in zo’n geval een geschikt groepsalternatief aangeboden kan worden. 
 
3. Aanmelding en betaling
3a. Aanmelden
Telefonisch of per e-mail kan een ‘optie’ op een reis genomen worden. Wij houden dan voor u een plaats op de gekozen reis vrij. De optie moet deze binnen 1 week bevestigd worden d.m.v. het insturen van een aanmeldingsformulier. Dolfijn kan een optie, zonder melding, na 1 week laten vervallen. Als een optie binnen een week bevestigd wordt, wordt, na het ontvangen van het aanmeldingsformulier, door Dolfijn bepaald of een reiziger op een reis geboekt kan worden. Als dit niet het geval is, licht Dolfijn de reiziger in. Bij ‘vol’ of ‘niet doorgaan’ van een reis wordt een reiziger automatisch op de opgegeven 2e keuze geboekt. Dit wordt direct gemeld.
De aanmelding is pas definitief wanneer het aanmeldingsformulier getoetst is en de reis d.m.v. het verzenden van de bevestiging (tevens nota) door Dolfijn bevestigd is. Vanaf dat moment is de reiziger geboekt op de reis en gelden de annuleringsvoorwaarden. 
 
3b. Betaling
Nadat het aanmeldingsformulier door Dolfijn is ontvangen en getoetst (zie art.1), sturen wij (voor de zomerreizen) z.s.m. maar uiterlijk 1 maart de factuur die tevens de bevestiging van de reis is. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden of een reiziger een factuur(e-mail)adres dat afwijkt van het postadres opgegeven worden. Voor aanmeldingen die na 20 februari gedaan worden, geldt dat wij de factuur/bevestiging z.s.m. versturen. 
De betalingstermijnen zoals vermeld in de bevestiging zijn: 
 • aanbetaling en eventuele annuleringsbijdrage: binnen 14 dagen;
 • restant reissom en groepsgeld: uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum;
 • eventuele toeslagen: binnen 14 dagen.
Mogelijk wordt voor eventuele toeslagen later een aparte factuur gestuurd. 
 
Op verzoek kan i.v.m. de belastingaangifte, zonder extra kosten, een gespecificeerde nota m.b.t. de meerkosten voor begeleiding toegestuurd worden. 
Voor het betalen van de meerkosten vanuit de PGB dient u een zorgovereenkomst met Dolfijn aan te gaan. U vindt een deels ingevulde zorgovereenkomst op onze site. Deze dient u in te vullen en te ondertekenen en naar Dolfijn te sturen. Wij controleren het formulier, ondertekenen het en sturen het u terug. Ook voor de PGB (informatie-inbegrepen-pgb.htm) kunt u een gespecificeerde nota m.b.t. de meerkosten voor begeleiding ontvangen. Dit kan echter pas na afloop van de reis. 
 
3c. Resterende gelden
Wat in de reissom inbegrepen is en waar het groepsgeld voor is, staat in de reisgids en op onze website beschreven. Wanneer er na afloop van de reis nog groepsgeld over is (met een minimumbedrag van € 10,- p.p.), dan ontvangen de reizigers dit restant van Dolfijn terug. Reizigers ontvangen hierover bericht.   
 
3d. Wijzigingen
Wijzigingen die na 8 weken voor vertrek aan Dolfijn Vakanties worden doorgegeven, kunnen leiden tot wijzigingskosten bij de touroperators, tussenpersoon, Dolfijn enz. Dolfijn berekent deze wijzigingskosten door aan de reiziger en behoudt zich het recht voor administratiekosten te rekenen. Wijzigingen m.b.t. kamers en opstap/uitstapplaats zijn altijd op aanvraag. 
 
4. Reisbescheiden
Enkele weken voor vertrek ontvangt de reiziger reisinformatie met alle op dat moment beschikbare gegevens. 
 
4a. Vertrekgegevens
Afhankelijk van de soort reis ontvangt de reiziger tussen 6 weken en 1 week voor vertrek de
informatie over vertrektijd en –plaats. Reizigers ontvangen geen tickets of vouchers. Actuele (vertrek)gegevens zijn te vinden op onze website. Let wel: vliegtijden kunnen wijzigen!
 
5. Omboekkosten
Als een reiziger de door hem geboekte reis wil omboeken naar een andere reis en op die andere reis is nog een plaats vrij, dan brengt Dolfijn daarvoor omboekkosten in rekening. De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van de omboeking en de reis en variëren van € 50,- tot de volledige reissom. Als een omboeking moet plaatsvinden vanwege een annulering door een touroperator of Dolfijn, zoals beschreven bij punt 2, worden geen omboekkosten in rekening gebracht. Omboeken is afhankelijk van beschikbaarheid en dus niet altijd mogelijk!
 
6. Reisverzekering en annuleringsregeling 
6a. Reisverzekering
Een verplichte reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de reissom inbegrepen. Deze verplichting heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. De reisverzekering is ondergebracht bij een derde partij.
Hieronder leest u de maximale uitkeringsbedragen. Voor reizigers van 70 jaar en ouder kunnen lagere uitkeringen gelden. 
Bij schade aan bagage e.d. hanteert de verzekeringsmaatschappij afschrijfpercentages. Deze zijn bij Dolfijn op te vragen. Het besluit al dan niet uit te keren en welk bedrag er uitgekeerd wordt, ligt niet bij Dolfijn, maar bij de verzekeringsmaatschappij. 
Maximale uitkeringsbedragen (gegevens: 2018)
Ongevallen
 • bij overlijden € 1.250,-
 • bij algehele invaliditeit € 22.500,-
Geneeskundige kosten
 • in Nederland € 1000,-
 • buiten Nederland kostprijs
 • tandheelkundige kosten € 350,-
Bagage totaal € 3000,-
waarvan ten hoogste voor:
 • foto-, film- en computerapparatuur €1500,-
 • sierraden, horloges, kunstgebit elk € 300,-
 • contactlenzen, (zonne)brillen elk € 300,-
 • contant geld € 250,-
Telecommunicatie
 • telefoon, fax en andere kosten € 100,-
Schade aan logiesverblijven‚Äč
 • totaal € 300,-
NB. Er geldt een eigen risico van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken. Bijv. als u schade lijdt van € 150,- en de schade wordt volledig uitgekeerd, dan is de uitkering: € 150,- min € 50,- eigen risico = € 100,-.
 
Alle verzekeringskwesties dienen tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Meldingen zonder aangifte of met een schadebedrag onder de € 50,- kunnen wij niet in behandeling nemen. Als schade na de reis geconstateerd wordt, moet direct contact met Dolfijn opgenomen worden. Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. die door Dolfijn zijn voorgeschoten, worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet-medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend. 
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt max. 48 uur ter plaatse bijstand. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Het bieden van bijstand wil niet zeggen dat de Dolfijnbegeleiding continue bij de opgenomen reiziger kan/mag blijven. Bij langere opname in het buitenland is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de Dolfijnreisverzekering 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of S.O.S.-international.

6b. Annuleringsregeling
Als een reiziger onverhoopt door een onverwachte situatie (bijv. ziekte) niet op de geboekte reis mee kan, moet hij annuleringskosten betalen (zie 6c). Dolfijn biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te nemen aan de annuleringsregeling. U kunt zich tot 14 dagen na de aanmelding van de reis (als datum geldt de datum van ontvangst door Dolfijn), aanmelden voor de annuleringsregeling. Als u zich binnen een periode van 21 dagen voor vertrek voor een reis aanmeldt, geldt dat u zich direct bij de aanmelding aan moet melden voor de annuleringsregeling. De annuleringsregeling is een dekking voor annuleringskosten vanwege geldige redenen. ‘Geen zin, geen geld, de vakantie komt qua tijd niet uit’ e.d. zijn geen geldige redenen. De bijdragekosten voor de annuleringsregeling bedragen 4,5 % van de reissom, afgerond naar boven op hele euro’s en staan bij de reisbeschrijving. Als op het aanmeldingsformulier aangegeven is dat de reiziger deel wil nemen aan de annuleringsregeling, wordt het bedrag hiervoor opgeteld bij de aanbetaling. Bij het niet invullen van de vraag gaan wij (uit voorzorg) er van uit dat de reiziger wil deelnemen aan de annuleringsregeling. 
Annulering van een reis dient zo spoedig mogelijk telefonisch, schriftelijk of per e-mail gemeld te worden. Hierna dient een annuleringsformulier ingevuld te worden en met eventuele bewijslast, zoals een medische verklaring, teruggestuurd te worden aan Dolfijn. Pas als het formulier volledig ingevuld is ontvangen, kan Dolfijn de annulering afhandelen. De uitgebreide annuleringsregeling is (elders) op onze website te vinden. 
De annuleringsregeling is expliciet geen annuleringsverzekering en wijkt op een aantal punten af van de annuleringsvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen. Reizigers kunnen ook elders een annuleringsverzekering afsluiten. In dat geval verloopt de uitkering m.b.t. annulering volledig via de verzekeringsmaatschappij en dienen alle reiskosten aan Dolfijn voldaan te worden. 
De annuleringsregeling geldt NIET voor de bij Dolfijn geboekte taxiservices. Voor de bij Dolfijn geboekte taxiservice van de Jong Intra en Oad gelden de bij deze touroperators geldende voorwaarden. Dolfijn behoudt zich het recht om voor taxi-annuleringen administratiekosten te rekenen.   
 
6c. Annuleringskosten
Bij alle annuleringen (ongeacht de reden!) die vallen onder de annuleringsregeling van Dolfijn is de annuleringsbijdrage, verschuldigd. Bij alle annuleringen is € 20,- administratiekosten verschuldigd. Bij het met een niet geldige reden annuleren of bij het niet deelnemen aan de annuleringsregeling gelden de volgende kosten (zie 6b voor de uitzondering op de taxiservice):
Bij annulering:
 • tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: aanbetaling + 25% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 42e dag (incl.) tot de 21e dag voor vertrek: aanbetaling + 50% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 21e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: aanbetaling +75% van de restant reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 7e dag (incl.) voor vertrek: de gehele reissom incl. de volledige eventuele extra toeslag(en).
Te laat of niet komen opdagen, geldt als annulering zonder geldige reden. 
*= plus € 20,- administratiekosten
 
7. Wijzigingen
Omdat wij in oktober de reizen voor de volgende zomerperiode samenstellen, blijft het mogelijk dat na verloop van tijd reizen wijzigen (accommodatie, reisduur, vertrekdatum enz.). Het is ook mogelijk dat een gepubliceerde reis door de wijziging niet uitgevoerd kan worden. Wij zijn dan genoodzaakt uit te wijken naar een andere accommodatie, bestemming, reisduur, groepsgrootte of datum. Reizigers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als het gaat om een alternatief (bijv. accommodatie) dat minimaal gelijkwaardig is aan de gepubliceerde reis, is de wijziging geen geldige reden tot annuleren. De meest actuele informatie vind u op onze internetsite: www.dolfijnvakanties.nl
 
8. Opstapsystemen
De uitvoerende touroperator en Dolfijn behouden zich het recht voor af te wijken van de bij de reizen gepubliceerde opstap- en uitstapplaatsen evenals wisselplaatsen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen en de gevolgen hiervan die voortkomen uit het deelnemen aan het opstapsysteem. 
 
9. Verplichtingen, uitsluitingen en aansprakelijkheid
9a. Verplichtingen Dolfijn
Dolfijn verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het programma, ongeacht of deze reis door Dolfijn of door een in opdracht van Dolfijn handelende organisatie wordt uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Dolfijn is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dolfijn wordt uitbetaald.
 
9b. Uitsluitingen aansprakelijkheid Dolfijn
Dolfijn is niet aansprakelijk voor schades of tekortkomingen in de uitvoering van de reis wanneer deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de reiziger of diens thuissituatie/wettig vertegenwoordiger. Dolfijn is niet aansprakelijk voor de kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig reisdocument of visum of voor schade veroorzaakt door een reiziger, waarvoor een verzekering had kunnen worden afgesloten. Dolfijn is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reis als er sprake is van overmacht. Dolfijn is niet aansprakelijk voor gevolgen en kosten die voortvloeien uit handelingen van de reiziger die het overtreden van een (plaatselijke) wet of regel betreffen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 
9c. Verplichtingen reiziger
De reiziger, zijn begeleiding en/of wettig vertegenwoordiger dient het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dolfijn. Onjuiste informatie kan leiden tot een weigering of uitsluiting (art. 1). Het is beslist noodzakelijk dat Dolfijn op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. het gedrag, de mobiliteit, gezondheid enz. van de reiziger. Bijzonderheden dienen in een bijlage bij het aanmeldingsformulier genoteerd te worden. Aanmelders zijn, i.v.m. het groepskarakter van de reizen, verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten. 
Onvolledige, niet vermelde en/of onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Verstrekte gegevens worden door Dolfijn vertrouwelijk behandeld. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden omdat niet elke bestemming/elk programma voor iedereen geschikt is. Dolfijn adviseert en helpt daar waar nodig graag! De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Dolfijn of haar reisbegeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade, ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald. 
 
10. Hulpverlening
Dolfijn heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste weten en kunnen te helpen en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij Dolfijn rust. Als de schuld bij de reiziger ligt, is deze verplicht de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen. Als de moeilijkheden ontstaan door het overtreden van de (plaatselijke) wet door de reiziger, is Dolfijn of haar begeleiding niet verplicht hulp of begeleiding te verlenen.   
 
11. Klachten
Dolfijn heeft een klachtenregeling. Klachten dienen ter plaatse bij de reisbegeleiding gemeld te worden. Als de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de klacht binnen 3 weken na afloop van de reis schriftelijk ingediend te worden. De klachtenregeling is kosteloos op te vragen bij Dolfijn. 
 
12. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten of vergissingen in dit reisprogramma binden Dolfijn niet.
 
13. Voorbehoud
Bij het vaststellen van de reissommen is uitgegaan van de brandstofprijzen en belastingen per 1 september van het jaar dat de reisgids uitkomt. Verhoging van de brandstofprijzen kan leiden tot brandstoftoeslagen bij de uitvoerende vliegmaatschappijen en/of touroperators. Dit geldt tevens voor toeslagen m.b.t. verhogingen van belastingen, veiligheidstoeslagen en grote valutaschommelingen. Dolfijn behoudt zich het recht voor verhogingen van de reissommen, veroorzaakt door deze toeslagen, door te berekenen aan de reiziger. Het verhogen van de reissommen vanwege deze reden is geen geldige reden tot annulering. 
 
14. Foto- en filmopnames
Op elke Dolfijnreis worden foto’s gemaakt en op sommige reizen wordt gefilmd. De door de begeleiding gemaakte foto- en filmopnames (incl. geluid) kunnen worden gebruikt voor het reisverslag, de reisgids, de Nieuws voor Dolfijnreizigers, de internetsite (incl. de Facebook- en Youtube pagina) of een andere (reclame)uiting van Dolfijn. Als u niet wilt dat uw beeltenis gebruikt wordt, geef dit dan expliciet  aan bij uw aanmelding en vertel het ook aan de reisbegeleiding. Wij doen dan onze uiterste best om uw foto of filmopname niet te publiceren. We kunnen dat helaas niet garanderen. Aan gepubliceerde foto- of filmopnames kunnen geen rechten ontleend worden. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor publicatie van op een reis van Dolfijn gemaakte foto’s of filmopnames door anderen. 
 
15. Disclaimer
Dolfijn doet haar uiterste best om de informatie in haar reisgids, website en andere publicaties correct en actueel te houden. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat informatie gewijzigd is, zonder dat dit aangepast is, verouderd is, of op een andere manier niet meer klopt. 
Dolfijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van (informatie uit) haar publicaties (op papier, digitaal of op een andere manier gepubliceerd). Dolfijn kan geen garanties geven m.b.t. de aard en inhoud van de publicaties.
 
Dolfijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit door Dolfijn of derden gepubliceerde informatie, in welke uiting van Dolfijn Vakanties dan ook. Dolfijn behoudt zich het recht voor om informatie door derden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen. 
 
Dolfijn kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of gevolgen daarvan door reizigers genomen op basis van door Dolfijn verstrekte informatie, als deze informatie daar niet voor bedoeld is of op een onoordeelkundige manier worden gebruikt. 
Hieronder valt o.a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Wij kunnen geen garantie geven m.b.t. de veiligheid van onze website. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die (op welke wijze dan ook) het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website, e-mail en andere communicatiemiddelen.
 
Klachten
Wij proberen jouw vakantie zo goed mogelijk te organiseren en begeleiden. Toch kan het zijn dat er iets niet naar jouw zin is of niet zoals je verwacht had. Het is heel belangrijk om dat soort dingen al op de reis te bespreken met de begeleiding. Misschien kunnen ze er dan nog wat aan doen. Als bijv. jouw bed kraakt, of je hebt geen warm water, vertel dat dan gelijk aan de begeleiding. Na de vakantie kan de begeleiding niets meer veranderen aan dat soort situaties. 
Mochten er dan toch nog dingen zijn die naar jouw mening niet kloppen, dan kun je een klacht indienen. Klik hier om onze klachtenprocedure te downloaden. Als dat niet lukt, kunnen wij je hem ook opsturen of mailen