dolfijnvakanties header

Wat is er in de reissom inbegrepen en info over PGB en aftrek zorgkosten bij belastingaangifte

Wat is er bij de reissom inbegrepen?
Algemeen
 • kosten voor de reisbegeleiding 
 • reisverzekering (je bent verplicht via Dolfijn bij de Europeesche verzekerd)*
 • indien van toepassing: bijdrage calamiteitenfonds, deze bijdrage is verplicht voor reizen buiten Nederland.
 • bij publicatie bekende belastingen en toeslagen
 • het beschreven programma (geldt niet voor entrees, zie groepsgeld)
 • groepsgeld; hieruit worden o.a. gezamenlijke uitgaven zoals consumpties (minimaal 1 consumptie bij de lunch en bij het diner, entrees en excursies die niet bij de reissom inbegrepen zijn en het reisverslag betaald.
 • eventueel benodigde visa tenzij anders vermeld
 • bagagetoeslag bij vliegreizen, hierdoor mag je max. 20 kg ruimbagage meenemen. Zonder deze toeslag mag je meestal veel minder meenemen. 
 • bij bungalowreizen: huur beddengoed en opgemaakte bedden, 1 keukenpakket per bungalow
 • bij vliegreizen zon-zee-strand: minimaal 2 excursies (eventuele extra excursies worden uit het groepsgeld betaald). Het is ook mogelijk dat er excursies aangeboden worden die (deels) uit het zakgeld betaald moeten worden. Dit zijn altijd extra excursies buiten het excursiepakket dat in de reissom inbegrepen is. Je bent niet verplicht met deze extra –uit het zakgeld te betalen- excursies mee te doen.
 • groepsgeld, dit is voor: gezamelijke uitgaven zoals consumpties (je krijgt bij minimaal bij de lunch en het diner een consumptie, begeleiding probeert altijd meer consumpties/versnaperingen uit het groepsgeld te betalen), entrees en excursies die niet bij de prijs inbegrepen zijn en het reisverslag. 
 • de verplichte SGR consumentenbijdrage van € 5,- per boeking. Deze bijdrage dekt het risico bij faillissement van de uitvoerende reisorganisatie. Deze toeslag wordt apart op de factuur vermeld. Dolfijn draagt deze bijdrage af aan de Stichting Garantie Reisgelden.
 • handlingskosten Dolfijn Vakanties.
 • * als je een eigen reisverzekering hebt, is het NIET mogelijk om restitutie te krijgen van de verzekeringskosten bij Dolfijn. Bij de verzekering van Dolfijn ben je zeker van de nodige dekking bij o.a. bijstand bij calamiteiten. Zie Algemene Voorwaarden.

 • Wat is niet bij de reissom inbegrepen?
  • zakgeld. Dit is bedoeld voor de persoonlijke uitgaven tijdens de reis zoals souvenirs, extra consumpties enz. Wij geven bij elke reis een zakgeldadvies. Dit is gebasseerd op gemiddelde uitgaven per reis. Je bepaalt zelf hoeveel je mee neemt. Je kunt en mag je zakgeld zelf in beheer houden of (deels) in beheer van de reisbegeleiding geven. Je geeft dit op het aanmeldingsformulier aan.
  • vervoer naar de opstapplaats en van de uitstapplaats naar huis.
  • kosten annuleringsregeling. Die kosten staan bij elke reis apart vermeld. Het deelnemen aan de annuleringsregeling is niet verplicht, maar raden we wel aan.
  • eigen risico's of andere kosten die bij calamiteiten komen kijken. Denk aan het eigen risico en afschrijving bij verlies of diefstal van bagage, eigen risico's zorgkosten bij ziektekosten op reis e.d.
  • andere kosten waar Dolfijn niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor is.

  Vervoer
  dolfijnvakanties busexcursiereizenBusreizen, busexcursiereizen 
vervoer van de opstapplaats al dan niet met een opstapsysteem en/of via een wisselpunt naar de bestemming en terug. De gepubliceerde opstapplaatsen en wisselpunten bij de busexcursiereizen kunnen door de touroperator zonder opgave van reden gewijzigd worden. Dolfijn heeft daar geen invloed o.p
 • gebruik van de bus ter plaatse voor het programma, bij combinatiereizen wordt de bus door meerdere groepen gebruikt (zie programma)
 • eventuele overtochten, tolgelden, parkeergelden enz.
 • diensten van de chauffeur en eventueel reisleiding van de touroperator en/of plaatselijke gids
   
dolfijnvakanties vliegreizenVliegreizen
 • vliegreis retour (verzamelen op de luchthaven)
 • vervoer van het vliegveld naar de accommodatie en terug
 • bij de publicatie bekende toeslagen en belastingen
 
dolfijnvakanties treinreizenTreinreizen‚Äč
 • treinretour 2e klas vanaf het beginpunt, inclusief eventuele kosten voor zitplaatsreservering
   
Overnachtingen en maaltijden
 • alle overnachtingen in de genoemde accommodatie(s)
 • eventuele overnachtingen op de heen- en terugreis (bij busreizen)
 • alle maaltijden vanaf het vertrek tot aan de laatste maaltijd op de terugreis, tenzij anders is aangegeven. 
Niet bij de reissom inbegrepen
 • deelname annuleringsregeling,  zie  Annuleringsvoorwaarden 
 • persoonlijke uitgaven (extra consumpties, souvenirs, ansichtkaarten, telefoonkosten enz.) Hiervoor is het zakgeld bestemd.
 • eventuele kosten voor visum, tenzij aangegeven is dat deze kosten inclusief zijn.
 
PGB


PGB: Een deel van de reissom van de Dolfijn reizen bestaat uit begeleiderskosten. Deze kosten zijn terug te vragen via het Persoons Gebonden Budget (PGB). De begeleiderskosten zijn per reis verschillend en hangen af van de hoogte van de reissom, het aantal deelnemers en het aantal begeleiders. Dolfijn hanteert de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de reisbegeleiding. Gemeenten, SVB en zorgkantoren voeren de controle uit op de hoogte van de kosten binnen de PGB en de afspraken gemaakt in de zorgovereenkomst.
 
Vanaf 1 januari 2015 is een aantal wijzigingen in het PGB ingevoerd. De grootste verandering zit in het feit dat je het PGB niet meer zelf beheert, maar dat het budget beheerd wordt door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of een zorgkantoor. Zij betalen ingediende facturen van zorgverleners direct aan de zorgverleners uit. Dit heet trekkingsrecht. Meer informatie en advies is via de site van de SVB of bij Per Saldo, de vereniging van PGB-houders te krijgen.
De PGB is tevens deels overgeheveld naar de gemeenten in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Je kunt een PGB ontvangen via de gemeente of via het zorgkantoor (Wet langdurige Zorg). Voor beiden moet een zorgovereenkomst met Dolfijn afgesloten worden.
Hier vind je een aantal deels ingevulde formulieren:
Ontvang je PGB via een zorgkantoor, dan is ook het invullen en meesturen van een zorgbeschrijving verplicht. Ook een deels ingevuld voorbeeld staat op zorgbeschrijving
Een volledig ingevulde en ondertekende zorgovereenkomst (zo nodig met de zorgbeschrijving) stuur je naar Dolfijn Vakanties, Naaldwijkseweg 22, 2291 PA Wateringen of via de mail. Niet ondertekende formulieren mogen wij niet in behandeling nemen. Wij vullen het formulier zo nodig aan, ondertekenen het, slaan een kopie voor onze eigen administratie op en sturen het naar je terug. Daarna kun je deze opsturen/mailen naar: de SVB of het zorgkantoor. Wij adviseren een kopie of scan van het formulier te maken en te bewaren.
Het is ook mogelijk om het PGB Portal de PGB zaken te regelen. Voor declaraties via het PGB Portal is het heel belangrijk om naast de declaratie OOK de door Dolfijn opgemaakte specificatie te uploaden in de Portal. Het niet meesturen of uploaden van de declaratie kan tot vertraging van de uitkering leiden.
Meer informatie hierover staat op www.mijnpgb.nl.
 
Je ontvangt van ons altijd in eerste instantie een factuur zonder specificatie. Je moet dus altijd het volledig gefactureerde bedrag aan Dolfijn betalen.
Na afloop van de reis kun je een specificatie aanvragen. Daarin staat precies welk bedrag aan begeleidingskosten in de reissom inbegrepen was met ook het uurloon. Wij mogen pas na afloop van de reis de specificatie opsturen.
Die specificatie kan dan opgestuurd worden naar de SVB of het zorgkantoor. Zij controleren alles en bij een ok, maken zij het bedrag over op onze rekening.
Wij controleren het dan nog een keer en bij ok, maken wij het door ons ontvangen geld over op het opgegeven rekeningnummer.
 
Wij benadrukken dat Dolfijn niet aansprakelijk is voor het niet uitkeren van bedragen door de SVB of het niet goedkeuren van zorgovereenkomsten. 
Als je aan het einde van het jaar nog ongebruikt budget hebt, is er de mogelijkheid om Dolfijn te ondersteunen met een zgn. Feestdagenuitkering. Het kost je niets, maar je maakt ons er heel blij mee! Alle info lees je HIER. Alvast bedankt!

Belastingaftrek zorgkosten: De meerkosten die je maakt om met Dolfijn op vakantie te gaan zijn via de belastingaangifte af te trekken. Jij betaalt immers vanwege je beperking meer dan iemand zonder beperking betaalt voor een vakantie. Dat is natuurlijk om dat je van onze begeleiders 'zorg' krijgt. Meer informatie hierover lees je op de website van de Belastingdienst, je kunt het beste googelen op 'voorwaarden aftrek zorgkosten belasting' je komt dan vanzelf op het goede deel van de Belastingdienst.
Let wel: voor de aftrek geldt een zgn. drempelbedrag. Dat houdt in dat alleen ziektekosten boven een bepaald bedrag op kunt voeren in de belastingaangifte. Het gaat dan altijd allen om zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen via bijv. ziektekostenverzekering. De meerkosten kun je per reis bij ons opvragen.